Bericht openen
Onderzoek waarde zakelijke events

Nieuw onderzoek: de economische waarde van zakelijke events

Wij weten als geen ander wat de toegevoegde waarde is van een (goed ontwikkeld en georganiseerd) evenement. Zeker nu zijn zakelijke events onmisbaar in het herstel van veel bedrijven na corona. Dit nieuwe onderzoek van EventPlatform bevestigt wat de economische kracht en waarde van zakelijke evenementen is.

Het onderzoek naar de indirecte en afgeleide bestedingen van zakelijke events, laat zien dat de totale economische waarde van zakelijke evenementen € 9,1 miljard euro bedraagt. De maatschappelijke importantie en de bijdrage van zakelijke evenementen aan de kenniseconomie is dan nog buiten beschouwing gelaten.

Erkenning
‘Zakelijke evenementen zijn een belangrijke motor voor de Nederlandse economie, platform voor kennisdeling, innovatie en het verbinden van mensen en markten en aanjager van inkomend zakelijk toerisme. Onze branche is waarschijnlijk de zwaarst getroffen sector. Met dit onderzoek vragen we erkenning voor onze grote toegevoegde waarde’, aldus Riemer Rijpkema van het EventPlatform.

Honderdduizenden zakelijke evenementen
Jaarlijks worden er alleen al in Nederland honderdduizenden zakelijke events (beurzen, congressen en bedrijfsevenementen) georganiseerd die gezamenlijk meer dan 130 miljoen bezoekers en deelnemers trekken. De totale omzet van de zakelijke evenementenmarkt bedroeg (pre-corona) € 5,2 miljard en was goed voor ruim 70.000 banen in de evenementensector. Maar de totale economische impact van de branche is, door indirecte en afgeleide bestedingen veel groter.

onderzoek waarde zakelijke evenementen

Directe, indirecte en afgeleide bestedingen
Bij directe bestedingen moet worden gedacht aan bestedingen die voortvloeien uit het plannen, produceren en organiseren van zakelijke evenementen en gerealiseerd worden binnen de eventsector zelf. Indirecte bestedingen zijn de bestedingen van bezoekers en deelnemers aan overnachtingen, horeca, in winkels, transport en cultuur & entertainment. Afgeleide bestedingen zijn enerzijds uitgaven van bedrijven in de evenementensector aan bijvoorbeeld huur en energie. Anderzijds zijn het de bestedingen van het personeel dat voor de bedrijven in de eventsector werken. Gemiddeld ligt het percentage indirecte en afgeleide bestedingen bij zakelijke evenementen op circa 75% van de directe bestedingen, oftewel bijna 4 miljard. Het totaal van de directe, indirecte en afgeleide bestedingen van de zakelijke evenementenmarkt komt (pre-corona) daarmee uit op € 9,1 miljard.

EventPlatform
Het onderzoek naar de totale impact van de zakelijke evenementenbranche is uitgevoerd in opdracht van het EventPlatform. EventPlatform is het overkoepelend platform van branche- en vakorganisaties in de evenementenbranche en heeft oa. het afgelopen jaar het protocol voor zakelijke bijeenkomsten ontwikkeld en bijgedragen aan de Fieldlab Evenementen. De volledige rapportage van het onderzoek met onder meer uitsplitsingen van de uitkomsten naar soort zakelijke evenementen en aanvullende toelichting op de aard van de bestedingen, is hier te downloaden.

VKOZ events & communicatie
Wil jij ook een event organiseren met meerwaarde, maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact op met VKOZ. Wij denken graag met je mee, bepalen samen de strategische doelen en vertalen jullie wensen naar een inspirerend totaalconcept met langdurige impact. Met optimaal gebruik van je budget creëren we waarde voor, tijdens en na je event.

Meer weten over de economische waarde van zakelijke events of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: CLC-VECTA

Bericht openen
Onderzoek naar live events

Onderzoek: de kracht van live events

Veel bedrijven weten al wat de toegevoegde waarde van een live evenement is, maar het is soms moeilijk om de keiharde ROI aan te tonen. EventBranche.nl heeft met verschillende partners een onderzoek afgerond dat het wetenschappelijke bewijs van de impact van live events aantoont.

Wetenschappers hebben een representatieve groep van 24 bezoekers aan de Huishoudbeurs 2020 uitgerust met het medische apparaat NIRS (Near Infra Red Spectography) dat de onbewuste beoordeling van waarnemingen registreert. Contactmomenten met standhouders Weleda, Fruittella en The Famous Grouse zijn met video opgenomen. De compilatie van deze beelden die het beursbezoek representeerde, met ontvangst, een productintroductie en een afsluiting met aanbod werden aan een tweede groep van 24 respondenten vertoond. Zij kregen hiermee een ‘uitgestelde’ beurservaring. Ditmaal via MRI-scanner bij de Universiteit van Amsterdam. Geactiveerde emoties in het brein werden gemeten en ook of die activatie leidt tot een positieve of negatieve beoordeling.

Persoonlijk en direct contact is effectiever
Het lijkt erop dat het brein, wanneer iemand persoonlijk benaderd wordt op bijvoorbeeld een beurs, ‘bewust’ op zoek gaat naar het verwerken van informatie. Die informatie wordt dan ook nog eens geëvalueerd, om tot een conclusie te kunnen komen. Bijvoorbeeld de nieuwe informatie opslaan of iets kopen. Om te zien of dit effect nu specifiek voor een live event van toepassing is, of dat dit ook geldt voor vormen van reclame zoals bijvoorbeeld tv-commercials, werd het experiment uitgebreid met de tweede studie.

“Als je een boodschap wilt overbrengen zijn live events het meest geschikte middel.”

Het onderzoeksbureau Neurencsics geeft aan dat een bijzonder gebied in het brein actief meedoet bij een live event, dat niet of veel minder geactiveerd wordt bij het bekijken van een video. Dit deel van het brein is vooral betrokken bij het beoordelen van de feitelijke informatie die wordt aangeboden. De energie die het brein daarvoor gebruikt is veel groter dan die bij de controlegroep. Zij zien dit als een investering die het brein doet in het vergaren van kennis en de verklaring voor het feit dat een persoonlijk en direct contact veel effectiever is dan een uitgesteld contact.

Meer activiteit in het brein tijdens live event
Simpel gezegd werkt ons brein met feiten en emoties, de optelsom daarvan leidt tot een gedrag, in dit geval iets willen kopen of juist niet. Die beslissing zelf is altijd emotioneel. Dat wat ons onderscheidt van andere diersoorten is dat wij mensen ratio hebben. Op zoek naar wat een live evenement juist zo bijzonder maakt, zagen de wetenschappers dat het vooral de activiteit in het gebied voorin het brein is, de Dorsolaterale Prefrontale Cortex (DLPFC). Dit deel van het brein wordt verantwoordelijk geacht voor planning en hogere aspecten van controle, zoals het ‘monitoren’ van gedrag, en het onderdrukken van ongewenst gedrag. Vooral verwerken van de logica en structuur van cognitieve, feitelijke informatie zorgt voor veel activiteit in dit hersendeel. Het dieper gelegen emotionele brein zou bijvoorbeeld graag beslissen tot het kopen van een bepaald product. Het is dan de DLPFC, zoals dit gebied ook wel wordt genoemd, die een soort van laatste rationele ingreep kan doen: ja, want betrouwbaar en competent, of nee, want niet verstandig, ongezond.

Lean-in: het brein investeert
Een vergelijking van de hersenactivatie van een beursbezoek met die van het zien van videobeelden zoals commercials, leert dat het brein – dankzij de persoonlijke benadering – op een beurs ‘bewust’ op zoek is naar informatie. Daar waar de informatie van een commercial passief wordt verwerkt. Sjoerd Weikamp, eigenaar van EventBranche.nl: “De wetenschappers van Neurensics hebben dit verschil lean-in en lean-back genoemd: met lean-in wordt proactief informatie verwerkt. Dit vergt veel energie. Zo kan er letterlijk gesproken worden van een investering die het brein doet in het vergaren, verwerken en beoordelen van die kennis. Wellicht is daarmee verklaard waarom het effect van reclame op de verkoop zoveel contacten en daarmee zoveel tijd en geld kost, daar waar een beurs-, event- of showroombezoek al snel leidt tot een positieve attitude of een directe verkoop’.

De waarde van live events
Dit onderzoek laat zien dat de waarde van een live contact van een andere orde is dan die van een uitgesteld of digitaal contact. Bij live contact zagen de wetenschappers dat de boodschap veel meer actief verwerkt wordt in de hersenen. Het brein is bij live contact niet alleen onbewust, maar ook bewust bezig met het verwerken van de informatie. Of dat nu tijdens het eventbezoek is of op het moment van de interactie tussen klant en verkoper. Een goede productpropositie bestaat uit een belofte en de bewijsvoering. We zien dan dat het brein de moeite wil nemen om de feitelijke informatie te verwerken en op te slaan. De persoonlijke aanpak die live kan geven door oogcontact, een glimlach en non verbale signalen en een gesprek lijkt hierbij de sleutel te zijn tot het overgaan in deze investering.

Conclusie
Een evenement is daarmee bij uitstek geschikt tot het leggen van een basis onder een communicatiestrategie die vraagt om demonstratie of feitelijke uitleg. Bijvoorbeeld bij grote veranderingen binnen een bedrijf, bij introducties of belangwekkende momenten. Ook producten en diensten die uitleg nodig hebben of waarvan hun waarde met feiten onderbouwd moeten worden, kunnen beter kiezen voor een vorm van eventing. Door de proactieve houding van het brein vindt er een investering in een waardevolle relatie plaats.

Meer weten over live events of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: evenementorganiseren.nl

Bericht openen
Euromast Rotterdam

Uitkomsten van het VKOZ onderzoek naar zakelijke evenementen

VKOZ blijft graag op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen en heeft daarom onderzoek gedaan om zo nog beter te kunnen inspelen op de behoeftes van hun klanten en de bezoekers van hun evenementen. Bijna 300 personen hebben de enquête ingevuld en wij willen iedereen bedanken voor het invullen en delen!

Toename aantal evenementen
Tegenwoordig zijn we altijd en overal online, wat ervoor zorgt dat we continu met elkaar in contact staan. De afgelopen jaren zien we dan ook dat door deze digitalisering de behoefte aan live communicatie en evenementen steeds meer toeneemt. De marketing- en communicatiebudgetten blijven stijgen en een steeds groter deel hiervan gaat naar events.

Enquête van VKOZ
Van de 278 respondenten is 72% vrouw, 65% is tussen de 20 en 35 jaar oud en voornamelijk werkzaam in de zakelijke dienstverlening (31%).

interesse in events

Toegevoegde waarde evenementenbureau
De meeste respondenten vinden het grootste obstakel om zelf een evenement te organiseren dat het veel tijd kost (35%). Daarnaast zegt 22% dat ze te weinig kennis hebben om een event te organiseren. Om te onderzoeken wat het grootste obstakel is om een eventbureau in te schakelen, werd er een open vraag gesteld. De meeste respondenten gaven de kosten aan en onvoldoende kennis van hun bedrijf. De top 3 toegevoegde waarde van een evenementenbureau is kennis & ervaring, ontzorgen en inspiratie/nieuwste trends.

Toegevoegde waarde van een evenementenbureau
Toegevoegde waarde van een evenementenbureau

Keuze van een evenementenbureau
De meeste respondenten zoeken online naar een evenementenbureau (68%) en 22% via hun eigen netwerk. Als ze meer informatie nodig hebben, dan kiezen de meeste respondenten om dit via de website van het evenementenbureau te doen, namelijk 28%.

Waar zoekt men naar meer informatie over een evenementenbureau
Waar zoekt men naar meer informatie over een evenementenbureau

De overige vragen gingen oa. over de diverse factoren voor het kiezen van een eventbureau. En over de bekendheid van verschillende soorten events en hun doelen.

Winactie: High tea op de Euromast
Het onderzoek is uitgevoerd door Britt Vaarwater, 4e-jaars student aan de Breda University (NHTV). Met het invullen van haar enquête maakte je kans op een High Tea voor 2 personen op de Euromast. De enquête is door bijna 300 personen ingevuld en wij willen iedereen bedanken voor het invullen en delen! Wij hebben voor de verloting van de prijs een willekeurig getal gekozen en de winnaar is Wendy Verhoeven uit Sliedrecht. Gefeliciteerd!

Bron: scriptie Britt Vaarwater

Bericht openen
publiek evenement

De behoeften van bezoekers aan events in kaart gebracht

Met een goed evenement kun je veel bereiken. Je kunt collega’s motiveren, klanten binden, vakgenoten inspireren, nieuwe opdrachtgevers werven, kennis overdragen, brainstormen, media-aandacht scoren en samen hoogtepunten vieren. Het is natuurlijk de bedoeling dat jouw bijeenkomst niet onopgemerkt voorbij gaat. Je wilt dat je genodigden uitzien naar jouw event en dat ze er nog lang over napraten.

Hoe zorgt een organisator er echter voor dat een evenement doet wat op de tekentafel is bedacht? Wat kun je doen om bezoekers een optimale ervaring te bezorgen? Hoe vergroot je daarmee het succes van je evenement? Congrescentrum RAI heeft dit onderzocht en de resultaten gebundeld in het rapport ‘Hoe vergroot u de impact van uw evenement?’.

Rotterdam viert de stad!Customer journey
Leidraad daarbij is de customer journey, de reis die een bezoeker aflegt vooraf, tijdens en na het evenement. “Dit heeft opvallende inzichten opgeleverd”, stelt Sanne Jolles, market research manager bij RAI Amsterdam. “Zo blijkt dat veel bezoekers pas bij binnenkomst bedenken wat ze willen zien en doen. Daar kan de organisator op inspelen door bij aankomst de bezoeker tools aan te bieden die helpen zijn dag in te delen. Van bewegwijzering tot een ‘prep room’ en van matchmaking tot napping zones – er blijken vele mogelijkheden te zijn om de effectiviteit van een evenement te vergroten.”

Als het gaat om zakelijke evenementen is content essentieel, return on investment de nieuwe graadmeter en het inzetten op zowel de fysieke als de virtuele beleving noodzakelijk. Alles voor de optimale evenement voor de bezoeker. Inzicht in de totale bezoekerservaring krijg je echter pas als je in de schoenen stapt van de bezoeker en met hem meeloopt in de customer journey. Door deze reis stap voor stap in kaart te brengen in kaart te brengen, leer je welke momenten cruciaal zijn op het eventbezoek van de doelgroep te optimaliseren.

Fase 1: Oriëntatie
Voordat een potentiële bezoeker de keuze maakt om een evenement te bezoeken, oriënteert hij zich. Dit gebeurt hoofdzakelijk online, via relaties en collega’s en via social media. In de oriëntatiefase kijkt de potentiële bezoeker naar het onderwerp, het bereik, de exposanten, het programma en de sprekers. Dus alles om een gefundeerde keuze te maken en uiteindelijk te besluiten om te gaan en zich in te schrijven.

Recruitment fairFase 2: Voorbereiding
Bezoekers zijn grofweg op te delen in twee archetypes:
• mensen die zich tot in detail voorbereiden voordat ze aankomen op het evenement;
• mensen voor wie de voorbereiding pas begint wanneer ze de eerste stappen op de evenementvloer zetten.
Voor beide groepen dienen we tools en informatie te bieden om het maximale uit het bezoek te halen.

Fase 3: Reis naar het evenement
De bezoeker onderneemt een fysieke reis naar het evenement en komt aan bij de locatie. Bij de reis naar een evenementlocatie speelt het fenomeen ‘way finding’ een cruciale rol.

Fase 4: Onboarding
Na de registratie, het ophalen van de badge en mogelijk een bezoek aan de garderobe, heeft de bezoeker behoefte aan wat ‘me-time’. Er volgt een moment van acclimatisatie. Dat betekent bijvoorbeeld kijken hoe de lay-out is, contact opnemen met het thuisfront of nog een keer naar het programma kijken.

Fase 5: Bezoek evenement
De bezoeker besteedt zijn tijd aan het bijwonen van sessies, het bezoeken van exposanten, het maken van afspraken, het voeren van gesprekken, het verzamelen van informatie, het rondlopen op de beursvloer en het doen van zaken. Uiteraard zijn er stops voor lunch en rustmomenten.

CPC Loop Den HaagFase 6: Na het evenement
De bezoeker gaat mogelijk de stad in, vertrekt naar het hotel of gaat weer naar huis.

Fase 7: Evaluatie
De bezoeker legt verantwoording af aan collega’s of leidinggevenden. Resultaten worden gecommuniceerd en kennis en inzichten worden gedeeld. Meestal is dit het moment dat de volgende editie spreekwoordelijk in potlood al in de agenda van het volgende jaar verschijnt.

Fase 8: ‘Post-event’-momenten
Afspraken met nieuwe contacten worden opgevolgd en uitgebouwd. Bepaalde innovatieve thema’s en inzichten van het evenement vormen mogelijk startpunten voor nieuwe leerdoelen en kennisvergaring.

Succesfactoren voor het vergroten van de impact
De customer journey van de bezoeker wordt beïnvloed door talloze factoren. Is iemand ergens voor de eerste keer of is hij juist een regelmatige bezoeker? Zijn er grote cultuurverschillen tussen het land van de bezoeker en dat waarin het evenement plaatsvindt? Komt iemand om te netwerken e veel mensen te spreken, of om informatie te vergaren en sessies te volgen? Is iemand actief in online communicatie, of is hij nauwelijks actief op social media? Elke factor vraagt om een andere aanpak.

Toch zijn er in de customer journey een aantal zaken die voor iedere bezoeker even belangrijk zijn en waar je als organisator op ieder moment van de journey aandacht aan kunt besteden. Zo geeft het bezoekers rust om alles onder controle te hebben. Bied hen daartoe dus ook de mogelijkheden. Geef bijvoorbeeld informatie over het weer, het verkeer en andere actuele zaken een plek op de website. Hoe meer je ontzorgt, des te beter de bezoeker kan focussen op datgene waar het echt om draait op een evenement dat voldoet aan alle verwachtingen: inhoud, netwerk en zaken doen.

CIS forumDoor de volgende 5 succesfactoren te gebruiken, ben je staat de impact van een vakevenement te vergroten:
• Spread the word: bereik potentiële bezoekers. Help bezoekers om na het evenement makkelijk te rapporteren en kennis te delen.
• Easy access: optimaliseer de fysieke reis van bezoekers. Maak het evenement online zo toegankelijk mogelijk om zo de beslissing om te komen te vergemakkelijken.
• Route to success: zorg voor goede vindbaarheid van relevante exposanten en sessies. Het toverwoord is ‘matchmaking’, oftewel ontmoetingen voor, tijdens en na het evenement faciliteren.
• Be in charge: help bezoekers relevante mensen te ontmoeten en geschikte sessies te volgen. Maak het de bezoeker zo makkelijk mogelijk om tijdens het evenement informatie te verzamelen.
• Feel at home: faciliteer ontmoetingen die net even dat andere gesprek opleveren. Ondersteun bezoekers in hun behoefte aan persoonlijke ruimte en me-time.

Een succesvol evenement duurt 365 dagen per jaar
Hoewel de customer journey van het begin tot eind logisch kan worden bekeken, is ieder moment van het evenement een mogelijk beginpunt van de reis. Zowel voor, tijdens als na het evenement kan iemand er voor de eerste keer over horen. Zorg ervoor dat alle informatie voor het evenement toegankelijk is en een eenduidige boodschap heeft. Juist door de communicatielijnen het hele jaar open en actief te houden, wordt het makkelijker voor potentiële bezoekers om organisator én evenement te vinden. Dan is elke nieuwe reis er één naar bekend en vertrouwd terrein.

Meer weten over de behoeften van bezoekers aan events of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: CustomerTalk

Scroll naar boven