Bericht openen
eventstrategie

Wil je een event met meerwaarde? Begin met een solide eventstrategie

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de organisaties geen overkoepelende eventstrategie heeft. Dit resulteert in evenementen die (vaak) veel kosten, maar (te) weinig opleveren. Omdat events niet voldoende worden gezien als krachtig, strategisch marketingkanaal, worden ze binnen de organisatie niet altijd serieus genomen. Hierdoor ontstaat er geen urgentie voor het formuleren van een eventstrategie met bijbehorend budget én evaluatietools; dit komt de kwaliteit van events niet ten goede. Resultaat: een zichzelf vervullende voorspelling. Een goed doordachte, organisatie-brede eventstrategie biedt uitkomst.

Heb je zelf wel eens kritisch gekeken naar de strategie in jouw organisatie? De volgende signalen geven aan dat er iets ontbreekt aan de eventstrategie:
• events worden ad-hoc georganiseerd
• (realistische) doelstellingen ontbreken
• er wordt beperkt samengewerkt tussen Marketing, Sales en event teams
• event resultaten worden niet gemeten
• event-specialistische software/tools ontbreken
• er is onvoldoende sturing/betrokkenheid vanuit de directie

Deze punten worden vaak door eventmanagers genoemd als belangrijke beperkende factoren in hun werk. Tegelijkertijd maken ze het belang van een eventstrategie heel concreet.

Het belang van een overkoepelende eventstrategie
We leven in een tijdperk waar alles steeds efficiënter en digitaler wordt. Toch worden relaties steeds belangrijker, omdat we meer en meer toe bewegen naar een relatie-economie. Hoewel relaties op het eerste gezicht moeilijk verenigbaar lijken met het digitale tijdperk, kunnen deze twee elementen elkaar toch versterken. Namelijk door als organisatie te investeren in je netwerk. Juist door de digitalisering heeft de doelgroep vaak behoefte aan persoonlijke ontmoetingen. En daarin kunnen live events een enorme impact maken. Hierbij is het essentieel dat live events de overkoepelende marketingcommunicatiestrategie versterken, niet ondermijnen. Met andere woorden: ze zijn onderdeel van hetzelfde grote geheel. Het ontwikkelen van een heldere eventstrategie, die door de hele organisatie gedragen wordt, is daarom een must.

Events als onderdeel van de marketingmix
Wanneer de verschillende kanalen van de marketing(communicatie)mix op elkaar worden afgestemd, kan er synergie ontstaan. Zowel live events als online interactie leveren waardevolle informatie op over de behoefte van de klant. Deze informatie kun je bijvoorbeeld gebruiken om de producten en services van je organisatie te verbeteren.

De combinatie van evenementen en online content is heel krachtig: door bezoekers te voeden met waardevolle content (online én offline) ben je in staat klanten voor je te winnen. En vervolgens kun je events weer inzetten om de relatie met de doelgroep te versterken, of nieuwe, potentiële klanten aan te trekken. Daar kan geen nieuwsbrief, white paper of blog tegenop!

Maar ook andersom geldt: events zijn een belangrijk communicatiekanaal dat de boodschap van andere (marketing)uitingen kan versterken of tegenspreken. Wanneer de boodschap van de verschillende evenementen niet duidelijk vooraf wordt bepaald, kan het zijn dat de doelgroep in de war raakt door verschillende, of soms zelfs tegenstrijdige signalen. Dit komt de propositie van je merk niet ten goede.

Doorbreek de vicieuze cirkel met een overkoepelende eventstrategie
Genoeg redenen dus, om tijd en aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een overkoepelende eventstrategie. Toch klinkt dat gemakkelijker dan het is. Om ervoor te zorgen dat de strategie volledig is én gedragen wordt door de verschillende stakeholders binnen de organisatie, heb je (informatie van) andere teams nodig. Een uitgebreide analyse van de bestaande events, doelstellingen en resultaten geven inzicht in wat events al voor jouw organisatie betekenen, en hoe dat beter kan.

Organiseert jouw bedrijf nog geen evenementen? Dan is het extra belangrijk om de ‘waarom-vraag’ te stellen. Waarom wil je evenementen organiseren? En is dit daadwerkelijk het juiste kanaal om je (marketing)doelen te bereiken?

Wanneer er een overkoepelende strategie ontwikkeld is, kun je per event de doelstellingen, kernboodschap, doelgroep, en actiepunten uitwerken. Onderschat je doelgroep niet, maar verras ze met vernieuwende concepten en inzichten. Denk hierbij altijd in termen van gedragsverandering: je wilt immers dat jouw doelgroep iets gaat dóen.

Meten, toetsen, bijstellen
Last but not least: zorg ervoor dat alles wat je doet meetbaar is. Het is belangrijk dat je kunt aantonen welk effect elk afzonderlijk evenement heeft opgelever. En hoe het heeft bijgedragen aan de overkoepelende doelstellingen. Het formuleren van goede doelstellingen, met bijbehorende indicatoren (NPS, opkomst, integratie van de kernboodschap, aantal leads etc.) maakt het mogelijk om zowel de resultaten per event, als de trends en groei op lange(re) termijn te meten.

Deze analyses zijn noodzakelijk om de overkoepelende strategie te blijven toetsen: elk evenement levert nieuwe inzichten over de doelgroep en de markt. Gebruik ze om de strategie steeds scherper te krijgen en steeds meer impact te maken met jouw events.

Het effect: resultaten waar alle teams blij van worden
Zoals gezegd: de overkoepelende eventstrategie reikt verder dan de ‘evenementenafdeling’. Het is een gezamenlijke visie die telkens opnieuw gebruikt kan worden om koers te bepalen. Alle betrokken stakeholders hebben hier baat bij.

Een aantal voordelen op een rijtje:
• meer draagvlak voor, en betrokkenheid bij evenementen
• meer event-data voor Marketing en Sales
• minder kans op lastige discussies over budget, door verantwoording kosten
• minder ad-hoc beslissingen
• realistische doelstellingen
• betere kennis van de doelgroep
• samenhangende events met meer impact

Conclusie
Het ontbreken van een goede eventstrategie kan leiden tot een self-fulfilling prophecy. Doordat evenementen niet op waarde worden geschat, blijft een urgentie voor het maken van een strategie uit. Events worden een ‘ondergeschoven kindje’ in de organisatie, waardoor ook de inzet van goede tools/software én duidelijke doelstellingen per event achterblijven. Resultaat: men weet niet wat events opleveren, en dus kunnen ze niet op waarde worden geschat. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, die moeilijk te doorbreken lijkt.

Maar het kan dus wel! Begin met het maken van een solide eventstrategie. Het is noodzakelijk om evenementen een vast onderdeel te maken van de marketingmix en alle stakeholders te betrekken bij het ontwikkelen van de overkoepelende strategie. Door vervolgens de resultaten te meten op event-niveau en de trends te analyseren, kan de strategie steeds worden bijgesteld om meer impact te maken.

Meer weten over eventstrategieën of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: Eventplanner

Bericht openen
eventmarketing plan

Zo plan je een effectieve marketingstrategie voor je event

Als je events organiseert, dan weet je dat het maar zelden voorkomt dat het evenement zichzelf verkoopt. Om tickets te verkopen, moet je een marketingstrategie hebben die je event op een effectieve manier promoot en je doelgroep bereikt. Je weet dat je social media, e-mail en mond-tot-mondreclame moet gebruiken om je ticketverkoop te stimuleren, maar de beste marketingstrategieën volgen een tijdlijn en een logische volgorde, waarbij elke promotie de voorgaande versterkt.

Natuurlijk is het onmogelijk om een perfect, allesomvattend marketingplan te maken. Ieder evenement is tenslotte anders, net als de tijdslijn, begroting en doelgroep. Toch zijn er een aantal algemene tactieken die je kunnen helpen bij het maken van je eigen eventmarketingkalender.

1: Marketingstrategie voorafgaand aan het evenement

Aankondigingspagina
Eén van de meest voorkomende fouten in marketing wordt gemaakt nog voordat men überhaupt is begonnen. Te veel organisatoren vergeten dat ze een evenementenpagina kunnen maken en publiceren op internet om zo alvast interesse te wekken, zelfs als nog niet alle details rond zijn. Zodra je een aankondigingspagina hebt gemaakt, heb je een centrale plek waar je mensen naartoe kunt sturen. Je kunt gegevens verzamelen over de vroege website bezoekers en je SEO-status bij Google opbouwen. Als je besluit deze route te volgen, kun je ook een stimulans bieden voor vroege geïnteresseerden die een pre-register doen. Je kunt hen bijvoorbeeld als eerste de kans te geven om tickets te kopen als je verkoop start.

Blogbericht
Het volgende actiepunt in je strategie voor pre-evenementmarketing is mensen te vertellen waarom je het event organiseert. Dit is je mission statement. Je kunt dit gebruiken als basis voor de rest van je pre-eventmarketing en om mensen van je idee en de noodzaak van je evenement te overtuigen.

Social media
Tijdig gebruik van social media is een belangrijke manier om momentum te creëren voor je eventpromotie, een community op te bouwen en de missie uit te dragen waarover je in je blog hebt geschreven (en waarnaar je in je berichten kunt terugverwijzen). Op dit punt moet je al een hashtag voor je evenement hebben, die je ook al in je berichten op social media gebruikt. Vergeet niet dat je kunt profiteren van het immense aanbod en de enorme diversiteit van social media. Facebook, Twitter of LinkedIn liggen misschien voor de hand, afhankelijk van wat voor evenement je organiseert, maar denk ook eens aan Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Tumblr, Reddit, etc.

Benadering van partners
Partners voor marketing kunnen essentieel zijn voor het succes van je event. Zorg er daarom voor dat je potentiële samenwerkingspartners, merken en mediapartners op tijd benadert, lang voordat het evenement officieel is gelanceerd. Zo kunnen zij je vanaf het allereerste begin helpen reclame te maken.

2. Marketingstrategie bij de lancering van het evenement

E-mail
E-mails over evenementen hebben een openingspercentage van 26%, veel hoger dan typische marketingmails. E-mail moet dus centraal staan in je campagne en ticketverkoop. Nu je evenement klaar is om voor het voetlicht te treden, moet je de eerste grote e-mailronde aan potentiële bezoekers de deur uitdoen, inclusief degenen die zich vooraf hebben geregistreerd.

Persbericht
Zelfs als het onwaarschijnlijk is dat je event door de landelijke pers zal worden opgepikt, is het toch de moeite waard om een persbericht rond te sturen via (gratis) distributiekanalen. Als je in je persbericht gerichte trefwoorden gebruikt, krijgt iedereen die Google Alerts met die trefwoorden heeft ingesteld je bericht te zien. Misschien wordt het wel opgepikt door lokale, gespecialiseerde of branchemedia, en niet te vergeten blogs en andere persoonlijke, invloedrijke sites. Als je meer aandacht in de pers wilt, maak er dan geen droog verhaal van. Ga verder dan de datum, locatie en prijs, maar concentreer je in plaats daarvan op één of twee unieke invalshoeken.

Invalshoek 1: waarom je evenement volstrekt nieuw, vreemd, een mijlpaal enzovoort is. Denk na of iemand er even over zou glimlachen, of er een tweede blik op zou werpen, als ze het event in hun Facebook-nieuwsfeed zagen. Zo ja, dan pikt een journalist het misschien ook wel op.

Invalshoek 2: benadruk het menselijke aspect. Heb jij (of iemand die bij het evenement betrokken is) een boeiend levensverhaal? Heb je tegenslagen of uitdagingen overwonnen? Is er een vreemd of grappig verhaal dat te maken heeft met hoe en waarom je dit evenement organiseert? Het menselijk verhaal vertellen is een universele strategie van de reguliere pers, dus probeer daarop in te spelen.

Blog en social media
Je tweede blogbericht moet gericht zijn op de voordelen die het bijwonen van je evenement heeft. Wie zijn de hoofdacts, gastsprekers, of leveranciers? Bewerk de content van dit bericht en gebruik het voor een reeks aankondigingen op social media.

Partners
Nu is het tijd om je partners om marketingondersteuning te vragen. Je evenement trekt de meeste aandacht als het net is gelanceerd en alles nieuw en vers van de pers is. Laat je partners niet te hard voor je werken. In plaats daarvan is het raadzaam de e-mails en sociale updates zelf te schrijven, en hen gewoon te vragen deze te kopiëren en plakken. Probeer al deze promotieactiviteiten min of meer tegelijk te laten plaatsvinden. Zelfs als je dezelfde mensen bereikt, kunnen alle activiteiten samen meer impact hebben, het belang van je event overbrengen en je boodschap kracht bijzetten.

3. Marketingstrategie op dagelijkse basis

Regelmatige communicatie via e-mail, social media en blogs
Nu heb je een van de moeilijkste fasen in eventmarketing bereikt. De eerste opwinding van de evenementlancering is voorbij. Nu zul je de handen uit de mouwen moeten steken om de aandacht vast te houden. De beste manier om dit te bereiken is een cyclus van contentcreatie, promotie, betrokkenheid op social media en e-mailcampagnes te hanteren. Als je voortdurend verkoopberichten blijft sturen, is de nieuwigheid er snel af en verliest je publiek interesse. Wissel ze af met waardevolle, interessante content die je doelpubliek zal waarderen en nuttig zal vinden.

Vervolgens kun je jouw sociale kanalen gebruiken om deze content bij je publiek te promoten, ze uitnodigen om erop te reageren (of eigen content te maken) en het gesprek over je evenement gaande te houden. E-mail is ook een geweldige ondersteuningstool. Hiermee kun je jouw content rechtstreeks aan je publiek presenteren en hun iets aanbieden wat interessanter is dan de (zoveelste) vraag om zich voor je evenement te registreren.

Publicaties en gastbijdragen
Bloggen op je site is belangrijk, maar om nieuwe bezoekers aan te trekken zul je een groter publiek moeten bereiken. Dit kun je het beste doen door gastbijdragen te posten of stukken te publiceren die anderen graag willen delen. Welke vorm dit precies aanneemt, is sterk afhankelijk van je event. Voor conferenties en B2B-evenementen is dit relatief eenvoudig, je kunt een industrierapport schrijven of een whitepaper aanbieden met de beste tips van al je sprekers. Bij evenementen voor consumenten is dit misschien minder voor de hand liggend. Je kunt interessante infographics, gifjes of andere visuele elementen maken, over trends schrijven of een reeks YouTube-video’s of podcasts produceren om aandacht te trekken.

Korting(en) voor vroege vogels
Zoals al eerder gezegd: als de eerste opwinding van de evenementlancering eenmaal achter de rug is, moet je met meer redenen komen om mensen te stimuleren zich (bij voorkeur zo snel mogelijk) te registreren. Daarvoor kun je de ‘Early bird-korting’ gebruiken. Je verhoogt dan de prijzen van je tickets stapsgewijs naarmate het event nadert. De rest van je marketingactiviteiten moeten toegespitst zijn op het stimuleren van belangstelling, om zo pieken in je ticketverkoop te genereren.

Betaalde promotie
In deze fase van je evenement is het ook tijd geworden voor betaalde promotie. Het heeft geen zin hier te vroeg mee te beginnen als je nog niets te verkopen hebt. Maar wacht je tot het event voor de deur staat, dan geef je het niet de kans een genoeg effect te hebben op de resultaten. Dus of je nu betaalde social media (gepromote berichten) gebruikt of Google Adwords, PPC en retargeting, als je geld in je campagne gaat steken, is dit het moment.

4. Marketingstrategie bij de laatste oproep

Laatste ronde e-mail, social media & blog
Of je nu al maanden of weken aan het promoten bent, uiteindelijk is het dan bijna zover. Met slechts enkele weken, of zelfs dagen, te gaan voordat je event begint, is dit de tijd voor een laatste marketingpush. Waarschijnlijk krijgt dit de vorm van een laatste stroom aan blogs, social media-updates en e-mails. Als je gebruikmaakt van netwerken als LinkedIn Groups of fora, doe je er goed aan om in dit stadium het concept ‘sociaal bewijs’ te benutten. Laat zien wie er al naar het evenement gaat om anderen ervan te overtuigen dat ze er ook bij moeten zijn.

Doorverwijzingen van bezoekers
Dit is een kans die maar al te vaak wordt gemist. Veel organisatoren richten zich uitsluitend op het binnenhalen van nieuwe bezoekers en vergeten dat ze een potentieel fenomenale marketingtactiek tot hun beschikking hebben: degenen die al overtuigd zijn van de waarde van het evenement en zich al hebben geregistreerd of een ticket hebben gekocht. Waarom neem je geen contact op met je bestaande bezoekers om hen te overtuigen het evenement namens jou te promoten? Mond-tot-mondreclame blijkt keer op keer een van de krachtigste en effectiefste marketingtactieken te zijn.

Benadering van influencers
Als je op het laatste moment nog een paar plaatsen wilt vullen of iets luid en duidelijk wilt laten horen, kunnen influencers je hier goed bij helpen. Hoewel het nuttig kan zijn hen aan het begin van de campagne te benaderen, is de kans groot dat ze bezig zijn en zich nog niet willen vastleggen. En zelfs als ze dat wel hebben gedaan, zijn ze het misschien al weer vergeten. Nu is het tijd om hen binnen te halen en als ze beschikbaar zijn, zullen ze de uitnodiging ongetwijfeld waarderen en hun netwerk over het event vertellen als dank voor je vrijgevigheid.

Telefoon
Het inzetten van telemarketeers is duur en alleen effectief als je een geweldig inbound marketingprogramma hebt met veel nieuwe, goede potentiële leads. Wees niet te bang om zelf de telefoon op te pakken! Als je hebt gemerkt dat een aantal belangrijke potentiële bezoekers of vooraf geregistreerde leads nog steeds geen ticket hebben gekocht, waarom zou je ze dan niet even bellen? Is er iets waarmee je hen kunt helpen? Hebben ze vragen? Het hoeft geen hard sell te zijn, maar een telefoontje is moeilijker te negeren dan een e-mail of een van de duizenden tweets op hun tijdlijn. Je zult waarschijnlijk merken dat het een relatief tijdrovende, maar effectieve manier is om nog wat tickets te verkopen als dat nodig is.

Conclusie
Als je de bovenstaande suggesties gebruikt als stappenplan om je marketingstrategie vorm te geven, bevind je je in een sterkere positie om momentum op te bouwen en uiteindelijk meer tickets te verkopen. Hulp nodig? VKOZ events & communicatie helpt je graag met een effectieve marketingstrategie.

Meer weten over een effectieve marketingstrategie of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: Eventbrite

Bericht openen
eventmarketing

5 stappen om je evenement als salesmiddel in te zetten

Evenementen zijn goudmijnen voor marketeers. Ze zijn impactvoller dan social media campagnes en meer direct dan wekelijkse blogs. Events zijn optimale platformen om mensen en merken te connecten op een waardevolle en transformatieve manier.

Event als communicatiemiddel
Bedrijven gebruiken steeds meer events als een belangrijk deel van hun communicatie- en marketingmix. Evenementen zijn een ideale communicatietool, die uniek persoonlijk contact mogelijk maakt met je doelgroep op een manier dat de ‘ervaring’ van je product of merk centraal staat. Dit geeft evenementen een belangrijke economische waarde.

Krachtige eventmarketing
Evenementen zijn krachtige en impactvolle marketing tools, ze veranderen de manier waarop merken zichzelf promoten. Een event helpt bedrijven en merken authentieker te interacten met hun doelgroepen. Maar als het evenement niet gealigneerd is met de sales van het bedrijf, of met de bedrijfsdoelen, dan zal het niet efficiënt zijn, en enkel een massief gat in het budget veroorzaken zonder dat er enige positieve return tegenover staat.

Eventstrategie linken met je sales doelstellingen
Daarom is het, als je een event plant met een marketing doel, cruciaal om een manier te vinden waardoor je je eventstrategie synchroniseert met je verkoopdoelstellingen. Hoe doe je dit? Check de volgende stappen. Die zullen je mening definitief veranderen over eventmarketing die je helpt de gewenste ROI te bereiken.

Stap 1: evalueer de verkoopstrategie van je merk
Voordat je beslist om eventmarketing in te zetten ter verbetering van je business KPI’s, moet je je verkoopstrategie bekijken. Welke hoofddoelstellingen wilt jouw bedrijf bereiken het volgende kwartaal? Welk zijn de belangrijkste acties die moeten worden genomen? Wat zijn de indicatoren die moeten worden gemeten? Het evalueren van de verkoopstrategie is belangrijk zodat je kunt inschatten of een event organiseren wel nuttig is. Er zijn situaties, vooral bij nieuwe bedrijven, waar je je beter focust op inbound marketing of het verbeteren van je product. Een evenement organiseren vraagt namelijk resources die je kunt investeren in andere domeinen (zoals social media of talentdevelopment) zodat je je merk verder kunt ontwikkelen. Als je beslist dat je bedrijf klaar is voor een evenement, ga naar de volgende stap.

Stap 2: bepaal de belangrijkste verkoopdoelstellingen die je via eventmarketing wilt bereiken
Een assessment maken van de salesstrategie zal je helpen te begrijpen welke doelen je moet overwegen wanneer je straks een event gaat organiseren. Ga je proberen meer klanten aan te trekken? Wil je de merkbekendheid verhogen of meer leads vergaren? Ga je de loyaliteit van je klanten versterken, of is het iets heel anders dat je wilt bereiken? Het ontwerp van je event wordt volledig bepaald door wat je wilt bereiken. Vermijd op verschillende verkoopdoelstellingen te mikken, dit zal de impact van je event verlagen en je deelnemers verwarren. Kies een specifiek doel en ga ervoor!

Stap 3: match het deelnemersprofiel met je buyer persona’s
Ben je niet zeker wie je publiek is? Kijk naar je buyer’s persona’s. Wie zijn ze? Wiens leven wil je beïnvloeden? Voor wie zijn je producten of diensten? Het is duidelijk dat je je deelnemersprofiel moet matchen met de salesdoelen die je wil bereiken. Dit zal beïnvloeden welke gasten je krijgt, gaande van bestaande klanten tot nieuwe prospecten.

Stap 4: gebruik eventmarketing om mensen in verrukking te brengen, niet om te verkopen
Laten we even niet denken aan evenementen, maar wel aan blogs. Content marketing is een krachtige manier om merkbekendheid te verhogen, hoog gekwalificeerde leads aan te trekken en meer klanten te verkrijgen. Maar de bedrijven die content marketing succesvol inzetten, verkopen hun producten niet via de artikelen die ze publiceren. In tegendeel, ze gebruiken content om hun lezers in verrukking te brengen en hen te voorzien van waardevolle inzichten. Een event moet je op dezelfde manier benaderen. Plan geen evenement juist om je producten of services te verkopen. Zorg dat je eerlijk bent met je publiek en focus op hen te voorzien van zoveel mogelijk waarde. Als wat je biedt waardevol is voor je deelnemers en van goede kwaliteit, dan zal de rest snel volgen.

Stap 5: faciliteer samenwerkingen tussen event planning, marketing en sales teams
Je kunt niet zomaar een evenement organiseren voor je bedrijf zonder je acties te matchen met de planning, marketing- en verkoopteams. Zij moeten allemaal participeren vanaf het concept van het event en mee beslissen welke acties helpen de gewenste doelen te bereiken.

Er is geen tekort aan bedrijven en merken die events organiseren juist omdat collega-bedrijven en –merken dat doen. Als je écht impact wil hebben met deze manier van marketing, moet je eerst een stapje terug zetten en je hele eventstrategie herdenken. Zo ben je er zeker van dat deze goed in lijn is is met de verkoopdoelen van je bedrijf.

Meer weten over je evenement als salesmiddel of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: Eventplanner

Bericht openen
guerrilla marketing in Rotterdam

Zo maak je met guerrilla marketing je event onvergetelijk

Hoe zorg je ervoor dat bezoekers nog dagen napraten over jouw event? Een ijzersterk inhoudelijk programma dat perfect aansluit op de behoeften van je doelgroep is de hoeksteen van elk evenement. Maar naast de inhoud zijn er nog andere belangrijke ingrediënten voor succes. Denk aan de totaalbeleving, een creatief thema dat de zintuigen prikkelt en een paar verrassende, onvergetelijke elementen waar de mensen over napraten.

Om dit te bereiken, kunnen we veel leren van guerrilla marketing. Bij deze vorm van marketing maak je op een verrassende, fantasievolle manier contact met je doelgroep. Daarbij genereer je beleving en interactie met een creatief idee, zodat er een ‘wow’-effect ontstaat. Misschien ken je al wat klassiekers: de flashmob, de trap met (echt werkende) pianotoetsen, de draaideur in de vorm van een balletdanseres… Events lenen zich perfect voor guerrilla marketing.

Doelen van guerilla marketing
Guerrilla marketing kun je inzetten voor verschillende doeleinden:
• meer plezier en beleving brengen in je event
• merkactivatie (er gebeurt iets rondom je merk)
• een nieuw product of dienst onder de aandacht brengen
• free publicity krijgen
• Ambassadeurs creëren of een hechtere relatie opbouwen met klanten
• mensen uitnodigen tot actie (productverkoop, website bezoeken etc.)

Pianotrap in RotterdamHoe bedenk je spraakmakende onderdelen?
Het lijkt misschien makkelijk om een pakkende actie te bedenken. Een flashmob? Een metershoog paard? Stroopwafels bakken in de vorm van je naam? Een verrassingsact op het toilet? The sky is the limit. Maar een guerrillamarketing-actie is pas écht raak als het perfect past bij het thema van het evenement, de behoefte van de bezoekers en de merkwaarden van de organisatie. Vanuit deze voorwaarden moet je de ludieke acties verzinnen.

5 stappen vóór de creativiteit
1. In kaart brengen van de doelgroep. Wat zijn hun kenmerken en waarom zouden ze op jouw event moeten komen?
2. Weten wat je wil bereiken met jouw event. Met welke kennis, ervaringen en gevoelens gaan de bezoekers straks naar huis? Welke acties wil je dat ze nemen tijdens en na het event?
3. Bepalen van een overall thema voor je event dat een belofte inluidt voor de bezoekers. Bijvoorbeeld: ‘future proof worden op jouw vakgebied’, ‘je collega’s of vakgenoten (beter) leren kennen’ etc.
4. Helderheid creëren over de merkwaarden van jouw onderneming.
5. Bedenken van een aansprekende titel voor je event.

Met zo’n voorbereiding wordt het makkelijker om verrassende ideeën te bedenken. Randvoorwaarden begrenzen weliswaar de speelruimte, maar stimuleren de creativiteit. Vooral het gekozen thema en de event-titel bieden kansen voor creatieve invulling. Die kunnen het startschot vormen van een vruchtbare brainstorm.

De resultaten van een guerrilla marketing-actie meten
Hoe je de resultaten van je actie meet, hangt helemaal af van het doel. Welke resultaten wilde je bereiken? Blije bezoekers? Aandacht van de pers? Productverkoop? Pas als je die voor ogen hebt kun je de resultaten inventariseren.
• Vraag feedback van de bezoekers over de guerrilla-actie.
• Inventariseer hoeveel respons je hebt gekregen (aantal verkoopgesprekken, geplaatste orders, sample-aanvragen, achterlaten e-mail adres, enzovoorts)
• Inventariseer op social media de buzz rondom je actie (hoeveel foto’s zijn er gedeeld, wat zijn de reacties op Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram?).
• Inventariseer intern hoe de ludieke acties hebben bijgedragen aan het succes van het event.

Vijf tips om te komen tot ludieke, verrassende ideeën

brainstormen1. Organiseer een brainstorm
Een brainstorm waarbij je met een groepje van 3-7 personen (die een diversiteit aan functies en rollen hebben binnen het project) vrij associeert op het thema van het event. Genereer eerst zoveel mogelijk ideeën, zonder te oordelen, en laat vervolgens iedereen stemmen op de beste ideeën.

2. Laat je inspireren
Bezoek regelmatig events uit een compleet andere branche dan de jouwe en noteer alle ideeën die jou opvallen.

3. Laat je inspireren door festivals en culturele evenementen
Festivals bieden vaak veel beleving en fantasievolle onderdelen. Op het Bucketlist Festival 2017 in Utrecht bijvoorbeeld kon je ‘doen wat je altijd al eens wilde’. Vuurspuwen, trouwen, een insect eten, een printer of een auto in elkaar slaan. Een geweldig thema met veel verrassing, beleving en (inter)actie. Zou een event in de verzekeringsbranche hier bijvoorbeeld iets mee kunnen?

4. Ongebruikelijke communicatiemiddelen
Denk ook eens aan communicatiemiddelen die normaal niet worden ingezet. De parkeerplaats, de toiletten, de wandelpaden etc.

5. Voeg een totaal onverwacht element toe
Soms werkt het goed om een element toe te voegen dat juist haaks staat op het thema. Om te ontregelen en te verrassen. Wat zou er gebeuren als je een ballenbak neerzet op een congres over gezondheidszorg? De bezoekers zullen zelf gaan bedenken wat de link is met het thema. Word je gezonder door te spelen? Stellen de ballen pillen voor?

beursJe moet wel een beetje lef hebben als organisator
Er is soms best wat lef nodig om ongebruikelijke elementen toe te voegen aan je evenement. Vaak is er twijfel. Wat zullen de bezoekers wel niet denken van die ‘rare’ guerrilla-actie? Gaat het niet te ver? Past het wel bij de doelgroep? Leidt het niet af van de inhoud? Deze vragen zijn op zich begrijpelijk. Je loopt nou eenmaal een risico als je verrassende, originele acties inzet tijdens je evenement. Mensen kennen het niet, verwachten het niet en moeten misschien uit hun comfortzone. Maar daar zit ook direct de winst. Een positieve, creatieve actie of beleving blijft iedereen bij, waardoor ook jouw boodschap langer blijft hangen.

Meer weten over geurrilla marketing of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Bron: Frankwatching

Bericht openen
live communicatie en eventmarketing

Inspireer mensen vooraf, tijdens en na je event met een sterk communicatieplan

Niet alleen het organiseren van een event is een kunst, ook de communicatie daaromheen verzorgen is een vak apart. Wanneer communiceer je over je evenement? En welke kanalen zet je in? Vooraf, tijdens en na je evenement communiceren is goed voor de beleving van je bezoekers én voor de zichtbaarheid van je organisatie.

Vóór: een aantrekkelijk uitnodigingstraject versterkt de beleving én je rendement
Een goede communicatie met je doelgroep voorafgaand aan je event is bevorderlijk voor een goede opkomst. Je wilt niet alleen de genodigden overtuigen, maar ook iets toevoegen aan de beleving. Of dit nu online en/of offline is wordt mede bepaald door het type event, doelgroep en organisatie.

Stappenplan uitnodigingstraject
1. Informatie plaatsen op de website, intranet of aparte eventsite; eventueel met eigen branding
2. Vooraankondiging, persoonlijk en/of via social media: save the date!
3. Eventueel adverteren of free pubicity
4. Persoonlijke uitnodiging met (digitale) aanmelding, eventueel met online betaalsysteem
5. Bevestiging met extra informatie
6. Reminder met extra informatie over het event
7. Eventueel inzetten van sms berichten

De informatie (inclusief de uitnodiging) is een soort verkoopbrochure van je evenement en moet de bezoeker overtuigen om aan te melden. Belangrijke vraag die je moet beantwoorden voor de bezoeker: ‘What’s in it for me?’. Dit kan inhoudelijk zijn (programma en kennis delen), maar ook de locatie, spreker of artiest. Of wat kan ik er doen en wie kan ik er ontmoeten. Dit moet ook duidelijk zijn in de vormgeving, zodat het de aard en sfeer van het event goed weergeeft en de doelgroep aanspreekt.

Tijdens: vergroot je zichtbaarheid online en offline
Stem online en offline communicatie op elkaar af zodat het elkaar versterkt. Voer de branding / huisstijl van je event door in alle communicatie uitingen (de kracht van herhaling). Denk hierbij ook aan programmaboekjes, badges, pennen, (digitale) bewegwijzering, banieren, powerpoint presentaties, giveaways etc.

Social media effectief inzetten
Wees verder (inter)actief op social media. Bijvoorbeeld voor de promotie van je event, het opbouwen van een community rondom je evenement, live verslag, reacties vastleggen of speciale acties opzetten. Eventueel gekoppeld aan een eventapp. Of bevorder de interactiviteit met een event-tool zoals van Savvy Congress: voor live reviews, stemmen, chatten, vragen stellen, kennis delen etc.

Je event vastleggen op foto en film 
Professionele foto’s leggen niet alleen het evenement vast, maar zijn ook goed voor een sterke marketing van jouw event en organisatie. Deel de foto’s eventueel tijdens het evenement of bij de afsluiting (plenair of receptie), via social media, event app of op de schermen op locatie. Maak een mooie aftermovie met een korte sfeerimpressie van het event en  eventueel interviews met de bezoekers, sprekers, medewerkers etc. Deze kan je bijvoorbeeld de volgende dag als afsluiting en bedankje sturen naar de bezoekers.

Na: verleng de beleving van je evenement
De communicatie stopt niet na het beëindigen van het evenement. Direct bij vertrek kan je bijvoorbeeld een unieke giveaway geven of deze een paar dagen later opsturen. Als het iets blijvends is zullen de bezoekers ook sneller wat vertellen over het event in hun omgeving. Zoals eerder genoemd is een foto- en/of videoreportage ook een mooi aandenken. Of om via diverse communicatiekanalen de mensen die niet aanwezig waren alsnog te informeren (en te prikkelen om de volgende keer wél te komen)! Dit geldt ook voor eventuele hand-outs van presentaties, conclusies, uitslagen etc.

Al met al is de communicatie rondom je evenement een belangrijk onderdeel van het succes van je event. Het is tevens een middel om je Return on Investment (ROI) te berekenen.

Meer weten over een sterk communicatieplan of wil je andere tips voor het organiseren van een evenement? VKOZ events & communicatie denkt graag met je mee. Bel 010-2107961 of stuur een mail met je (aan)vraag naar info@vkoz.nl.

Scroll naar boven