creatief evenement
10 stappen voor een creatief evenement
16 november 2017
publiek evenement
De behoeften van bezoekers aan events in kaart gebracht
21 december 2017
VKOZ congres

 

Wat zijn de gevolgen van de Werkkostenregeling voor mijn event?

Wist je dat het organiseren van een bedrijfsevenement op je eigen bedrijfslocatie fiscaal aantrekkelijk is? De Werkkostenregeling (WKR) heeft grote gevolgen voor het organiseren van bedrijfsfeesten. Interne events met hoofdzakelijk fun vallen binnen deze regel en dan is de locatiekeus opeens heel belangrijk.
VKOZ forumBelangrijkste tips
• Is het karakter van de activiteit in overwegende mate als zakelijk te kwalificeren, dan zijn de hieraan verbonden reis-, verblijf- en studiekosten volledig gericht vrijgesteld. Een eventueel ondergeschikt consumptief element op de dag brengt daar geen wijziging in.
• Is het karakter van de activiteit in overwegende mate consumptief te noemen dan zijn de reis- en verblijfkosten niet gericht vrijgesteld. De werkgever kan er natuurlijk wel voor kiezen om deze kosten aan te wijzen als eindheffingsloon.
• De staatssecretaris heeft aangegeven dat een sociaal en maatschappelijk uitje beschouwd kan worden als overwegend zakelijk waarbij dus sprake is van gericht vrijgestelde reis- en verblijfkosten.
VKOZ beursEen korte uitleg
• De WKR is een regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van werkgever naar werknemer met als doel vermindering van administratieve lasten. Met de WKR is het mogelijk maximaal 1,2% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dit betreft de zogenaamde gerichte vrijstellingen.
• Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Er zijn gerichte vrijstellingen voor onder meer studie- en opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en vakliteratuur. Ook nihilwaarderingen gaan niet ten kosten van de vrije ruimte. Alleen voorzieningen op de werkplek mogen op nihil gewaardeerd worden. Dit geldt onder meer voor arbo voorzieningen, ter beschikking gestelde werkkleding en mobiele telefoons.
• Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer, indien deze wordt overschreden is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80% (over dit bedrag is de werkgever overigens geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens-afhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd).
• Het betreft alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren (o.a. de bedrijfsfiets en bedrijfsfitness). Feestelijke evenementen voor medewerkers worden als beloning gezien en vallen daarmee dus ook onder de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje etc.). Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon of vrijgesteld loon zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten kosten van de vrije ruimte (zoals kleine attenties/geschenken).
strategie eventWelke events vallen er niet onder de WKR?
• Evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoeleinde én een verplicht karakter vallen buiten de WKR.
• Evenals feestelijke evenementen vanuit een personeelsvereniging.
• Ook evenementen die ‘in huis’ (bedrijfspand/bedrijfsterrein) worden georganiseerd, vallen niet onder de regeling.
Ben je druk bezig met de voorbereidingen, maar kan je wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met VKOZ.

 

Wil je een event met meerwaarde?

 

Bron: eventbranche.nl

Comments are closed.