Super-ActiefNaam:

Wat:

Waar:

Wanneer:

VKOZ:
Super-Actief

burgerinitiatief

Rotterdam

2015 t/m 2016

conceptontwikkeling & communicatie
Super-Actief-evenement
Super-Actief

Super-Actief speelt op een toegankelijke en flexibele manier in op de actuele welzijnswensen in de maatschappij door burgerinitiatieven te steunen en te initiëren in Rotterdam. Dit doen zij voor én met alle inwoners en organisaties die hier belang bij hebben, met als doel kinderen, ouderen en culturen bij elkaar te brengen.

Kinderkamp
Sinds 1986 wordt het jaarlijkse Kinderkamp Kralingen-Crooswijk in Rotterdam georganiseerd, voor kinderen die normaal niet op vakantie kunnen gaan. Door veranderingen in het gemeentebeleid werden subsidies steeds meer gecombineerd met andere vormen van financiering. Burgerinitiatieven zijn vaker leidend en sinds 2012 organiseert Super-Actief het Kinderkamp op deze wijze met succes.

Zij realiseerden zich dat andere groepen binnen en buiten de wijk ook behoefte hadden aan dit soort activiteiten en wilden de stichting verder uitbreiden. In 2015 werkte VKOZ mee aan het verder uitbreiden van de activiteiten van Super-Actief, door het schrijven van het beleidsplan, werven van fondsen en opstellen van het marketing & communicatieplan.

Super-Actief